BE YOURSELF
Home Theme Ask me anything Submit

Ya şunu hala kabullenemeyen insanlar var. Sen, kimsenin inancına, namusuna, vücuduna, kararlarına, düşüncelerine ya da kişisel özelliklerine karışamazsın. Müslüman mısın, git o aman inancına inanmaya devam et ama başka dinlere laf etme. Evlenmeden önce sevişmeyi doğru bulmuyor musun, o zaman evlenince seviş ama başkası biriyle sevişince orospu mu diye taşlama. Heteroseksüel misin o zaman karşı cinsten hoşlanmaya devam et, cinsel tercihi farklı olana top,ibne diye etiketleme. Asıl olay bu.

(Source: valamorghuulis, via zinish)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter